01.06.2009

Gesellschaft für Regionalforschung (External organisation)

Persons: Dieter Pennerstorfer
Institution: Gesellschaft für Regionalforschung